Honlap felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek

1.) A jelen honlap fenntartója, egyben a látogatók személyes adatainak adatkezelője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK „C” épület 5. emelet, email: info@magyarudito.hu), a [Lay’s] márkának a [PepsiCo, Inc.] vállalatcsoport által megbízott kizárólagos magyarországi forgalmazója (a továbbiakban “MÜF”, illetve a PepsiCo, Inc. és vállalatai a továbbiakban röviden: „Pepsi”). A Felhasználó a jelen Honlap felkeresésével vagy felhasználásával elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket.

A honlap szerverét a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (mint a PepsiCo, Inc. franchise partnere) által közvetlenül e célból megbízott ügynökség hostolja.  

Amennyiben a jelen Honlapról linkelt egyéb honlapokra, így például a KMV Vállalatcsoport vagy a PepsiCo Vállalatcsoport valamely tagja avagy a MÜF reklámügynökségei által fenntartott honlapra látogat, úgy az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek és az ott feltüntetett jogszabályok lesznek irányadóak. Különösen felhívjuk figyelmét a linkelt vagy a Honlapon hivatkozott promócióink külön szabályaira és adatkezelési feltételeire (játékszabályára), amelyek minden esetben a promóciót bonyolító honlapon ismerhetők meg, amennyiben a promóciót a jelen Honlap bonyolítja, úgy a játékszabályt külön megjelenítjük.

2.) A jelen Honlap és teljes tartalma, így például valamennyi szöveg, képi ábrázolás, mozgókép vagy zene (a továbbiakban „Tartalom”) a PepsiCo, Inc. Vállalatcsoport vagy a KMV Vállalatcsoport valamely tagja (például a MÜF), illetve harmadik személyek tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva! Minden olyan Tartalom, amely kereskedelmi márkát, védjegyet vagy egyéb jogvédett alkotást testesít meg, valamely említett cég avagy harmadik személyek tulajdonát képezi, illetve ezen alkotások bejegyzésére az említett cégek avagy az adott harmadik személy tarthat igényt.  A Tartalom előzetes írásbeli engedély nélküli felhasználása tilos, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási Feltételek kifejezetten megengedi.

A MÜF ellenkező értelmű írásos kommunikáció hiányában nem kér a termékei fejlesztése, értékesítése vagy promóciói érdekében avagy egyébként üzletmenetével kapcsolatban javaslatokat vagy ötleteket. Amennyiben a Felhasználó mégis megosztja a fenntartóval az említett körben javaslatait vagy ötleteit, úgy azt a MÜF jogosult térítés nélkül felhasználni.

3.) A Felhasználó köteles betartani a következőket:

- A Felhasználó a Tartalmakat magáncélokra letöltheti, feltéve, ha a jogtulajdonosra vagy jogosultra vonatkozó megjegyzés a Tartalmakon nem kerül utóbb módosításra. Ezen túlmenően a Tartalom bármilyen módon történő kereskedelemi vagy üzleti célra történő felhasználása, avagy rögzítése, többszörözése, átadása, nyilvánosságra hozatala, szerkesztése, hasznosítása vagy bármilyen egyéb felhasználása kizárólag a MÜF előzetes írásbeli engedélyéve lehetséges.

- A Honlap felhasználása során tilos a bűncselekménybe ütköző, a mások jogait, különösen mások személyiséghez fűződő vagy a szellemi jogterületbe tartozó jogait sértő, avagy fenyegető, megtévesztő, valótlan, diszkriminatív, közerkölcsöt sértő vagy mások tisztességének, hírnevének, becsületének megsértésére alkalmas anyagok beküldése vagy továbbítása.

- A Honlap Tartalma a MÜF előzetes írásbeli engedélye hiányában nem használható fel reklámcélra, illetve más honlaphoz nem kapcsolható.

- A Felhasználó nem terjeszthet kéretlen e-maileket (ún. "spam"-et) vírusokat vagy az ezekre történő valótlan figyelmeztetéseket.  

- A Felhasználó nem szólíthat fel szerencsejátékban történő részvételre, illetve ilyen tevékenységeket nem támogathat.

4.) A MÜF nem garantálja, hogy a Honlap tartalma, különösen, de nem kizárólagosan, a Felhasználók által beküldött tartalom mentes harmadik személyek igényeitől, illetőleg hogy a Tartalom a tényeknek megfelelő vagy időszerű. A MÜF különösen nem vállal felelősséget a fórumok, társalgások, üzenetek avagy üzenet-továbbítások tartalmáért. A fórumokban, társalgásokban vagy üzenetekben kifejezett állítások vagy vélemények nem a MÜF-től származnak, azokkal a MÜF nem szükségszerűen ért egyet. A MÜF a jogszabály által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét, és nem tartozik helyt állni ezért a Honlap információinak helytelenségéből vagy időszerűtlenségéből eredő igényekért, illetve amennyiben a Tartalom nem a MÜF-től származik, a tartalom jogszerűtlenségéből eredő igényekért. 

 A MÜF kizárja a felelősségét a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, úgynevezett SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetében is, különösen, ha a Honlapot, illetve a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás következtében a Felhasználó téves rendszerüzeneteket kap.

 

A MÜF nem garantálja a Honlap folyamatos vagy hibátlan elérhetőségét, biztonságosságát, továbbá nem garantálja a Honlapot támogató szerver vírusmentességét.

A Honlap használata a Felhasználó saját kockázatra és felelősségére történik. A MÜF a jogszabály által lehetővé tett mértékben kizárja a felelősségét, és nem tartozik helyt állni a Honlap látogatásából származó károkból eredő igényekért. 

A Felhasználó a jogszabályok szerint felelősséggel tartozik mindazon károkért, amelyeket a Honlap használata, a Honlapra vagy a Honlapon keresztül küldött tartalmakkal, fájlokkal, szoftverekkel és vírusokkal a MÜF-nek, a PepsiCo, Inc. Vállalatcsoportnak vagy a KMV Vállalatcsoportnak, illetve más felhasználónak vagy harmadik személynek okozott.

A MÜF a Honlaphoz való hozzáférést megtagadhatja, ha a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket megszegi.

5.) A Honlapról linkelt vagy a Honlap által egyébként hivatkozott egyéb honlapok tartalmáért, illetve a linkelt vagy hivatkozott honlapon végzett tevékenységekért a MÜF minden felelősséget kizár.  

6.) A jelen Honlap látogatása során megadott személyes adatokat az Adatvédelmi és Süti Szabályzat szerint kezeljük.

7.) A Honlapon használt cookie-kra a 7. pontban említett szabályzat vonatkozik.

8.) A MÜF a jelen Felhasználási Feltételeket a jelen dokumentum módosításával bármikor, külön értesítés nélkül, egyoldalúan megváltoztathatja.

9.) A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog irányadó, illetve a Honlap tartalmával kapcsolatos jogvitákra a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. Az adatkezelésre az Európai Parlament és Tanács 679/2016. sz. általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) vonatkozik.